C.D.J. Biekart schreef in 1968 een aantal schetsen en korte verhalen in het Bolswards Nieuwsblad. In 1969 is daarvan een boekje gemaakt, getiteld "Het arme rijke leven van toen ..." , dat werd uitgegeven bij A.J. Osinga N.V. te Bolsward.

Tussen deze schetsen en verhalen komt voor het verhaal "Henri Pierre Emile"., een fantastische en wonderlijke geschiedenis die Biekart optekende uit de mond van zijn overbuurman, de fotograaf Henri Paul (!) Emile de la Roche Busť (1857-1940), die getrouwd was met Geertje Ponne. Zij woonden bij de Hoofdbrug te Heerenveen. Een aantal gegevens uit dit verhaal komt overigens niet met de werkelijkheid overeen...:

 

terug