Leendert Ponne

* Lemmer, 9-9-1849

+ Veenhuizen, 24-4-1904 (54 jaar)

Zoon van Jan Leenderts Ponne (1811- + na 1890) en Wiepkje Heeres Walstra (1821-1883)

Op 16-4-1894 wordt hij wegens landloperij veroordeeld tot 2 jaren opzending naar Veenhuizen, ingaande 21-4-1894. Hij heeft daaraan voorafgaand een dag hechtenis ondergaan. Hij blijkt zonder vaste woonplaats te zijn. Als beroep wordt genoteerd: schipper.

Bijzondere "Renseignementen":

Geslacht: Mannelijk

Vader: Jan Leendert

Moeder: Wiepo Meeres Walstra

Nationaliteit: Nederlander

Godsdienstig gezindte: Doopsgezind

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Lager onderwijs genoten: Ja

Ouderdom (bij opneming): 46 jaar

Gedrag in het gesticht: -

Signalement:

Lengte: 1.67 M; Haar: blond; Wenkbrauwen: idem; Voorhoofd: hoog; Oogen: blauw; Neus: spits; Mond: gewoon; Kin: rond; Baard: geene; Aangezicht: plat; Kleur: gezond; Gewone taal: Ned; Bijzondere teekenen: geene

Op 21 april 1896 wordt hij ontslagen, maar Leendert weet waarschijnlijk niet hoe hij aan de kost moet komen, want slechts ruim twee weken later, op 7 mei 1896, wordt hij opnieuw door de rechtbank in Den Haag veroordeeld wegens landloperij. Hij krijgt nu 3 jaar opzending naar Veenhuizen, ingaande 12 Mei 1896. In dat jaar wordt een signalementskaart van Leendert opgesteld, voorzien van foto en vingerafdrukken. Deze volgt hieronder.

Hij geeft op van beroep schipper te zijn zonder vaste woonplaats. Als gedrag in het gesticht wordt nu genoteerd: goed. Godsdienst: Doopsgezind

Signalement:

Lengte: 1.66 M; Haar: grijs; Wenkbrauwen: idem; Voorhoofd: laag; Oogen: blauw; Neus: spits; Mond: gewoon; Kin: rond; Baard: geene; Aangezicht: smal; Kleur: gezond; gewone taal: Holl; Bijzondere teekenen: hooge rug.

 

Signalementskaart van Leendert Jans Ponne (1849-1904) in Veenhuizen

Er wordt nu ook een signalementskaart van Leendert ingevuld, waarop twee foto’s van hem worden besvestigd en vier vingerafdrukken van hem worden gezet.

 

Op 12 mei 1899 wordt hij weer op vrije voeten gesteld en nu duurt het tot 10 augustus 1899 voordat hij voor de derde maal wegens landloperij wordt opgepakt en veroordeeld, nu door de rechtbank van Utrecht. Hij krijgt drie dagen hechtenis en een jaar opzending naar Veenhuizen. ingaande 12-8-1899.

Godsdienstig gezindte: H; Gedrag in het gesticht: goed.

Signalement:

Lengte: 1.75 M; Haar: blond; Wenkbrauwen: blond; Voorhoofd: smal; Oogen: bruin; Neus: gebogen; Mond: gewoon; Kin: rond; baard: -; Aangezicht: smal; Kleur: gezond; Gewone taal: Ned.; Bijzondere teekenen: -

Op 12 augustus 1900 wordt hij weer ontslagen en nu duurt het meer dan een jaar voordat hij weer wordt opgepakt. Maar op 3 september 1901 is het weer zover: Veroordeeld door de rechtbank in Utrecht tot drie dagen hechtenis en drie jaar opzending naar Veenhuizen, ingaande 2-9-1901.

Godsd. gezindte: H; Gedrag in het gesticht: goed.

Signalement:

Lengte: 1.49 M; Haar: l.blond; Wenkbrauwen: idem; Voorhoofd: laag; Oogen: blauw; Neus: groot; Mond: gew.; Kin: rond; Baard: -; Aangezicht: ovaal; Kleur: gezond; Gewone taal: Ned.; Bijzondere teekenen: kreupel;

Opmerkelijk is het verschil in lengte die van Jan Leenderts Ponne bij de opnames in het gesticht wordt gemeten. In 1894 is hij 1.67 m, in 1896 1.66.m, in 1899 1.75 m en in 1901 1.49 m lang. De oorzaak van die laatst gemeten geringe lengte was waarschijnlijk dat hij kreupel was geworden. Hoe hij tussen 1896 en 1899 9 cm kan zijn gegroeid is niet duidelijk. Waarschijnlijk moet aan de nauwkeurigheid van de meting getwijfeld worden.

Tijdens het uitzitten van deze vierde straf overlijdt Leendert Jans Ponne te Veenhuizen op 24 april 1904.

terug