I. Christiaan Jans Wagenaar [1917]. Geboren ca 1647 te Oldeholtpade. Tr.(1) (kerk) ca 1673 te Oldemarkt Jantien Jans Arents Akkerman [1918], geboren ca 1655 te Oldemarkt.
Uit dit huwelijk:
 1. Marten Christiaans Wagenaar [3633], volgt II.2
Tr.(2) (kerk) 25 augustus 1689 te Heerenveen Tjaertje Jans [1919], geboren ca 1670 te Nieuweschoot.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Christiaans Wagenaar [3634], volgt II.3
 2. Tjietske Christiaans Wagenaar [3635], volgt II.4

Kinderen:
II.1 Christoffel Christiaans Wagenaar [1920] [V]. Geboren 10 november 1681 te Oldeholtpade, smid te Heerenveen en Scharnegoutum. Tr. (kerk) 12 mei 1709 te Heerenveen Maria P. (Marrij) Westers [1921], geboren ca 1690 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Christoffels Wagenaar [1922], volgt III.1
 2. Jan Christoffels Wagenaar [1923], volgt III.2
 3. Martinus Christoffels Wagenaar [1924], volgt III.3
 4. Jantjen Christoffels Wagenaar [1926], volgt III.4
 5. Oene Christoffels Wagenaar [1927], volgt III.5

II.2 Marten Christiaans Wagenaar [3633] [V] [M]. Geboren 15 juni 1684 te Heerenveen
II.3 Jan Christiaans Wagenaar [3634] [V] [M]. Geboren 5 april 1693 te Heerenveen
II.4 Tjietske Christiaans Wagenaar [3635] [V] [M]. Geboren 25 december 1694 te Heerenveen
Kleinkinderen:
III.1 Christiaan Christoffels Wagenaar [1922] [V] [M]. Geboren 9 februari 1710 te Heerenveen. Tr. (kerk) 7 september 1739 te Heerenveen Saapke Jinnes [3636].
Uit dit huwelijk:
 1. Jenne Christiaans Wagenaar [3638], volgt IV.1

III.2 Jan Christoffels Wagenaar [1923] [V] [M]. Geboren 18 oktober 1711 te Heerenveen
III.3 Martinus Christoffels Wagenaar [1924] [V] [M]. Geboren 29 oktober 1713 te Heerenveen. Tr. (kerk) 3 mei 1750 te Heerenveen Aaltje Reinders Drijfhout [1925], geboren ca 1730 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
 1. Christoffel Martinus Wagenaar [1928], volgt IV.2
 2. Reinder Martinus Wagenaar [1929], volgt IV.3
 3. Oene Martinus Wagenaar [1930], volgt IV.4
 4. Christoffel Martinus Wagenaar [1932], volgt IV.5
 5. Albertje Martinus Wagenaar [1933], volgt IV.6
 6. Pieter Martinus Wagenaar [1934], volgt IV.7
 7. Pieter Martinus Wagenaar [1935], volgt IV.8

III.4 Jantjen Christoffels Wagenaar [1926] [V] [M]. Geboren 17 mei 1716 te Heerenveen
III.5 Oene Christoffels Wagenaar [1927] [V] [M]. Geboren 7 augustus 1718 te Heerenveen
Achterkleinkinderen:
IV.1 Jenne Christiaans Wagenaar [3638] [V] [M]. Geboren 12 mei 1745 te Lemmer. Tr. (kerk) 8 november 1767 te Lemmer. Nanke is afkomstig van Eesterga. Gehuwd met Nanke Sjerps [3639], geboren 20 december 1742 te Oosterzee, dochter van Sjerp Siebes [3640] en Hendrikje NN [3641], overleden 14 maart 1827 te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikje Jennes Wagenaar [3642], volgt V.1
 2. Hendrikje Jennes Wagenaar [3643], volgt V.2
 3. Froukje Jennes Wagenaar [3649], volgt V.3
 4. Froukje Jennes Wagenaar [3650], volgt V.4
 5. Geertje Jennes Wagenaar [3652], volgt V.5
 6. Christiaan Jennes Wagenaar [3653], volgt V.6
 7. Jacob Jennes Wagenaar [3655], volgt V.7
 8. Hendrikje Jennes Wagenaar [3656], volgt V.8
 9. Sjerp Jennes Wagenaar [3657], volgt V.9

IV.2 Christoffel Martinus Wagenaar [1928] [V] [M]. Geboren 18 oktober 1750 te Heerenveen, overleden jong overleden te Heerenveen
IV.3 Reinder Martinus Wagenaar [1929] [V] [M]. Geboren 1 december 1751 te Heerenveen, gedoopt 5 december 1751 te Heerenveen, overleden 7 januari 1819 te Schoterland. Tr. (kerk) 9 november 1783 te Heerenveen Fokeltje Jacobs [3602]. van Heerenveen. .
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Reinders Wagenaar [2022], volgt V.10
 2. Pieter Drijfhout Reinders Wagenaar [2028], volgt V.11
 3. Antje Reinders Wagenaar [2030], volgt V.12
 4. Ale Reinders Wagenaar [2033], volgt V.13

IV.4 Oene Martinus Wagenaar [1930] [V] [M]. Geboren 23 april 1753 te Heerenveen, gedoopt 13 mei 1753 te Heerenveen, overleden 14 augustus 1835 te Lemsterland. Tr.(1) (kerk) 29 juni 1781 te Heerenveen Froukje Meinders [2802].
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Oenes Wagenaar [54], volgt V.14
Tr.(2) (kerk) 3 mei 1784 te Heerenveen. Ynskje Jelles wordt bij haar huwelijk aangeduid met "Jongedochter van Tjall;eberd" . Gehuwd met Ynskjen Jelles Pasma [1931], geboren ca 1748 te Heerenveen, overleden 6 november 1826 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Oenes Wagenaar [1943], volgt V.15
 2. Johanna Oenes Wagenaar [2967], volgt V.18
 3. Jelle Oenes Wagenaar [1945], volgt V.16
 4. Pietje Oenes Wagenaar [2968], volgt V.19
 5. Christoffel Oenes Wagenaar [1947], volgt V.17

IV.5 Christoffel Martinus Wagenaar [1932] [V] [M]. Geboren 28 oktober 1754 te Heerenveen, gedoopt 10 november 1754 te Heerenveen
IV.6 Albertje Martinus Wagenaar [1933] [V] [M]. Geboren 13 december 1755 te Heerenveen, gedoopt 21 december 1755 te Heerenveen
IV.7 Pieter Martinus Wagenaar [1934] [V] [M]. Geboren 8 mei 1757 te Heerenveen
IV.8 Pieter Martinus Wagenaar [1935] [V] [M]. Geboren 11 september 1758 te Heerenveen, gedoopt 24 september 1758 te Heerenveen
Generatie V
V.1 Hendrikje Jennes Wagenaar [3642] [V] [M]. Geboren ca 1768
V.2 Hendrikje Jennes Wagenaar [3643] [V] [M]. Geboren ca 1769
V.3 Froukje Jennes Wagenaar [3649] [V] [M]. Geboren ca 1773
V.4 Froukje Jennes Wagenaar [3650] [V] [M]. Geboren ca 1774 te Lemmer. Tr. (kerk) 15 oktober 1807 te Beers/Jellum Theodorus Ernestus Mebius [3651]
V.5 Geertje Jennes Wagenaar [3652] [V] [M]. Geboren ca 1776 te Lemmer
V.6 Christiaan Jennes Wagenaar [3653] [V] [M]. Geboren 12 augustus 1778 te Lemmer, meester smid te Lemmer, overleden 1 juli 1820 te Lemmer. Christiaan overleed op het adres nr. 307 op de Schans te Lemmer. Tr. (kerk) 8 september 1805 te Lemmer. Christiaan is afkomstig van Martenshoek en Antje van Eesterga. . Gehuwd met Antje Jans [3654]. Na de dood van haar man zet ze de smederij voort. Ze wordt dan ook "smidsche"genpemd. .
Uit dit huwelijk:
 1. Imkje Christiaans Wagenaar [3678], volgt VI.1
 2. Froukje Christiaans Wagenaar [3682], volgt VI.2
 3. Jenne Christiaans Wagenaar [3686], volgt VI.3

V.7 Jacob Jennes Wagenaar [3655] [V] [M]. Geboren ca 1783 te Lemmer
V.8 Hendrikje Jennes Wagenaar [3656] [V] [M]. Geboren ca 1786 te Lemmer
V.9 Sjerp Jennes Wagenaar [3657] [V] [M]. Geboren 17 september 1789 te Lemmer, grofsmid te Lemmer, overleden 25 augustus 1873 te Lemmer. Tr. (kerk) 17 juni 1810 te Lemmer. Aagje is afkomstig van Heeg. Gehuwd met Aagje Wijbrands van der Vaart [3658], geboren 9 oktober 1785 te Langweer, dochter van Wijbren Pieters van der Vaart [3659] en Feikje Nannes Koopmans [3660], overleden 18 september 1849 te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
 1. Nanke Sjerps Wagenaar [3661], volgt VI.4
 2. Feikje Sjerps Wagenaar [3665], volgt VI.5
 3. Wijbren Sjerps Wagenaar [3666], volgt VI.6
 4. Feikje Sjerps Wagenaar [3667], volgt VI.7
 5. Jenne Sjerps Wagenaar [3668], volgt VI.8
 6. Nanne Sjerps Wagenaar [3669], volgt VI.9
 7. Feikje Sjerps Wagenaar [3670], volgt VI.10
 8. Christiaan Sjerps Wagenaar [3671], volgt VI.11
 9. Trijntje Sjerps Wagenaar [3672], volgt VI.12
 10. Hendrikje Sjerps Wagenaar [3674], volgt VI.13
 11. Pieter Sjerps Wagenaar [3675], volgt VI.14
 12. Sapke Sjerps Wagenaar [3676], volgt VI.15

V.10 Jacob Reinders Wagenaar [2022] [V] [M]. Geboren ca 1785, overleden 8 oktober 1827 te 't Meer. Huisnummer 18. Tr. Akke Jelles Veenstra [2023].
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Jacobs Wagenaar [2024], volgt VI.16
 2. Fokeltje Jacobs Wagenaar [2025], volgt VI.17
 3. Jeltje Jacobs Wagenaar [2026], volgt VI.18
 4. Martina Jacobs Wagenaar [2027], volgt VI.19

V.11 Pieter Drijfhout Reinders Wagenaar [2028] [V] [M]. Geboren ca 1790, overleden 28 juli 1862 te Haskerland. Tr. 15 juli 1832 te Schoterland Richtje Bartelds Jager [2029]
V.12 Antje Reinders Wagenaar [2030] [V] [M]. Geboren ca 1797, overleden 18 oktober 1829 te Schoterland. Tr.(1) 19 mei 1822 te Aengwirden Willem van Boeken [2031], overleden 15 december 1825 Tr.(2) 18 mei 1828 te Schoterland Tjeerd Geerts Geertsma [2032]
V.13 Ale Reinders Wagenaar [2033] [V] [M]. Geboren ca 1801, overleden 14 oktober 1881 te Schoterland
V.14 Martinus Oenes Wagenaar [54] [V] [M]. Geboren 21 december 1782 te Heerenveen. Nationale Militie: Vrijgeloot (nummer 168). Signalement: lengte: 5 voet en 3 1/2 duim aangezigt: klein voorhoofd: idem ogen: bruin neus: spits mond: klein kin: rond haar: donkerbruin wenkbrauwen: idem. Gedoopt 29 december 1782 te Heerenveen, grofsmid Heerenveen, overleden 13 augustus 1868 te Sneek. Tr.(1) Antje Rinzes Barends [55], geboren 1785, dochter van Rinze Barends [1941] en Jantje NN [1942], overleden 21 september 1814 te Schoterland. Bij haar overlijden is Antje 28 jaar, 10 maanden en 1 week oud. .
Uit dit huwelijk:
 1. Froukje Martinus Wagenaar [53], volgt VI.20
 2. Jantje Martinus Wagenaar [2004], volgt VI.21
Tr.(2) 27 april 1817 te Schoterland Geertje Jelles Prins [1938], geboren 23 mei 1797 te Heerenveen, dochter van Jelle Harmens Prins [1939] en Antje Hendriks de Lang [2010], winkelierse.
Uit dit huwelijk:
 1. Oene Martinus Wagenaar [2005], volgt VI.22
 2. Jelle Martinus Wagenaar [2006], volgt VI.23
 3. Harmen Martinus Wagenaar [2007], volgt VI.24
 4. Antje Martinus Wagenaar [2008], volgt VI.25
 5. levenloos kind Wagenaar [2009], volgt VI.26

V.15 Aaltje Oenes Wagenaar [1943] [V] [M]. Geboren 8 februari 1785 te Heerenveen, gedoopt 13 maart 1785 te Heerenveen, overleden 30 september 1872 te Utingeradeel. Tr. 30 december 1827 te Schoterland Geert van der Laan [1944], zoon van Boele Harms van der Laan [2928] en Aaltje Hendriks Borrel [2929], gedoopt 6 november 1797 te Rouveen
V.16 Jelle Oenes Wagenaar [1945] [V] [M]. Geboren 17 december 1787 te Heerenveen. Woont in 1811 in Sint-Johannesga. Gedoopt 6 januari 1787 te Heerenveen, huisman in 't Meer (1815), boer te Eesterga (Lemsterland), overleden 26 februari 1839 te Eesterga. Tr. (kerk) 23 december 1810 Grietje Feddes Feddema [1946].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Jelles Wagenaar [3637], volgt VI.33
 2. Oene Jelles Wagenaar [2092], volgt VI.34
 3. Inskje Jelles Wagenaar [1951], volgt VI.28
 4. Ypkjen Jelles Wagenaar [1953], volgt VI.29
 5. Oene Jelles Wagenaar [1954], volgt VI.30
 6. Fedde Jelles Wagenaar [2003], volgt VI.31
 7. Johanna Jelles Wagenaar [2002], volgt VI.27
 8. Fedde Jelles Wagenaar [1955], volgt VI.32

V.17 Christoffel Oenes Wagenaar [1947] [V] [M]. Geboren 19 december 1790 te Heerenveen, gedoopt 9 januari 1791 te Heerenveen, grofsmid, overleden 27 januari 1827 te Heerenveen. Tr. 8 september 1814 te Heerenveen Jacobjen Jans Post [1948], geboren 23 mei 1792 te Langezwaag, dochter van Jan Jans Post [1949] en Janna Everts Mooiweer [1950], gedoopt 27 mei 1792 te Langezwaag, overleden na 1848.
Uit dit huwelijk:
 1. Ienskjen Christoffels Wagenaar [1957], volgt VI.35
 2. Oene Christoffels Wagenaar [1958], volgt VI.36
 3. Janna Christoffels Wagenaar [1962], volgt VI.37
 4. Jan Christoffels Wagenaar [1963], volgt VI.38
 5. Janna Christoffels Wagenaar [1965], volgt VI.39
 6. Aaltje Christoffels Wagenaar [1967], volgt VI.40
 7. Hendrik Christoffels Wagenaar [1969], volgt VI.41
 8. Jelle Christoffels Wagenaar [1970], volgt VI.42

V.18 Johanna Oenes Wagenaar [2967] [V] [M]. Geboren 4 oktober 1786 te Heerenveen, gedoopt 22 oktober 1786 te Heerenveen
V.19 Pietje Oenes Wagenaar [2968] [V] [M]. Geboren 30 mei 1789 te Heerenveen, gedoopt 24 juni 1789 te Heerenveen
Generatie VI
VI.1 Imkje Christiaans Wagenaar [3678] [V] [M]. Geboren 3 december 1808 te Lemmer, gedoopt 11 december 1808 te Lemmer. Tr. 1 oktober 1829 te Lemmer Reindert Alberts Douwes [3679], geboren 11 februari 1801 te Enkhuizen, zoon van Albert Johannes Douwes [3680] en Klaasje Scheltens Rodenga [3681], schippersknecht (1829)
VI.2 Froukje Christiaans Wagenaar [3682] [V] [M]. Geboren 23 december 1810 te Lemmer, overleden 28 februari 1874 te Lemmer. Tr. 26 oktober 1828 te Lemmer Lippe Gerbens van der Veen [3683], geboren 23 april 1803 te Lemmer, zoon van Gerben Lippes van der Veen [3684] en Geertje Reins Dalstra [3685], gedoopt 1 mei 1803 te Lemmer
VI.3 Jenne Christiaans Wagenaar [3686] [V] [M]. Geboren 27 augustus 1813 te Lemmer. Jenne blijft ongehuwd. Overleden 5 september 1882 te Lemmer
VI.4 Nanke Sjerps Wagenaar [3661] [V] [M]. Geboren 22 maart 1811 te Lemmer. Tr. 21 augustus 1836 te Lemmer Goossen Alberts Langhout [3662], geboren 14 juli 1813 te Oldeboorn, zoon van Albert Klazes Langhout [3663] en Tjitske Jacobs van der Zwaag [3664]
VI.5 Feikje Sjerps Wagenaar [3665] [V] [M]. Geboren 18 september 1812 te Lemmer, overleden 20 september 1812 te Lemmer
VI.6 Wijbren Sjerps Wagenaar [3666] [V] [M]. Geboren 30 augustus 1813 te Lemmer. Tr. 24 juni 1838 te Haskerland Akke Tijes de Wrede [3695]
VI.7 Feikje Sjerps Wagenaar [3667] [V] [M]. Geboren 26 februari 1815 te Lemmer
VI.8 Jenne Sjerps Wagenaar [3668] [V] [M]. Geboren 19 maart 1816 te Lemmer. Ongehuwd. Overleden 30 oktober 1879 te Lemmer
VI.9 Nanne Sjerps Wagenaar [3669] [V] [M]. Geboren 31 oktober 1817 te Lemmer
VI.10 Feikje Sjerps Wagenaar [3670] [V] [M]. Geboren 26 december 1818 te Lemmer
VI.11 Christiaan Sjerps Wagenaar [3671] [V] [M]. Geboren 22 april 1820 te Lemmer. Tr. 4 augustus 1844 te Haskerland Wijtske Wijbes Alema [3696]
VI.12 Trijntje Sjerps Wagenaar [3672] [V] [M]. Geboren 20 oktober 1822 te Lemmer, overleden 5 april 1893 te Lemmer. Tr. 21 april 1844 te Lemmer Albert Beekerk Johannes Postma [3673], geboren 14 januari 1821 te Lemmer, zoon van Johannes Sikkes Postma [3693] en Grietje Alberts Beekerk [3694], schippersknecht (1844)
VI.13 Hendrikje Sjerps Wagenaar [3674] [V] [M]
VI.14 Pieter Sjerps Wagenaar [3675] [V] [M]. Geboren 27 oktober 1824 te Lemmer
VI.15 Sapke Sjerps Wagenaar [3676] [V] [M]. Geboren 21 januari 1829 te Lemmer. Tr. 7 mei 1854 te Lemmer Jan Jacobus Hoving [3677], geboren 26 februari 1829 te Leeuwarden, zoon van Jacobus Hoving [3687] en Aafke Ferwerda [3688], grutterskencht (1854)
VI.16 Antje Jacobs Wagenaar [2024] [V] [M]. Geboren 18 juli 1813 te Haskerland
VI.17 Fokeltje Jacobs Wagenaar [2025] [V] [M]. Geboren 10 februari 1816 te Schoterland
VI.18 Jeltje Jacobs Wagenaar [2026] [V] [M]. Geboren 16 maart 1821 te Schoterland
VI.19 Martina Jacobs Wagenaar [2027] [V] [M]. Geboren 30 november 1824 te Heerenveen, dienstmaagd te Echten (1845). Tr. 23 april 1845 te Lemsterland Harmen Koops Muurling [2087], geboren 6 juli 1810 te Oosterzee, zoon van Koop Jochems Muurling [3631] en Roelofje Siemens [3632]
VI.20 Froukje Martinus Wagenaar [53] [V] [M]. Geboren 22 april 1812 te Heerenveen, overleden 29 september 1885 te Heerenveen. Tr. 27 mei 1832 te Schoterland Lambertus Gerrits Ponne [52], geboren 15 juni 1809 te 't Meer, zoon van Gerrit Pieters Ponne [30] en Johanna Maria Braunius [31]. In 1828 trok Lambertus bij de loting voor de Nationale Militie een nummer dat hem tot deinstneming verplichtte, maar door nummerverwisseling wist hij daaraan te ontkomen. Gedoopt 23 juni 1809 te Benedenknijpe, apotheker, overleden 22 december 1890 te Heerenveen, begraven te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria Ponne [231], volgt VII.1
 2. Martinus Ponne [232], volgt VII.2
 3. Geertje Ponne [233], volgt VII.3
 4. Antje Ponne [234], volgt VII.4
 5. Imkje Ponne [235], volgt VII.5
 6. Janke Ponne [236], volgt VII.6
 7. Jantje Ponne [237], volgt VII.7
 8. Gerrit Ponne [238], volgt VII.8
 9. Hiltje Ponne [239], volgt VII.9
 10. Oene Ponne [240], volgt VII.10
 11. Catharina Ponne [247], volgt VII.11
 12. Jelle Ponne [249], volgt VII.12
 13. Grietje Ponne [248], volgt VII.13

VI.21 Jantje Martinus Wagenaar [2004] [V] [M]. Geboren 30 april 1814 te Heerenveen, overleden 28 juli 1816 te Heerenveen
VI.22 Oene Martinus Wagenaar [2005] [V] [M]. Geboren 28 april 1818 te Aengwirden
VI.23 Jelle Martinus Wagenaar [2006] [V] [M]. Geboren 20 mei 1820 te Aengwirden. Tr. 7 juni 1846 te Haskerland Aaltje ten Have [2019], geboren 7 juni 1846 te Haskerland.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Jelles Wagenaar [2088], volgt VII.14
 2. Roelof Jelles Wagenaar [2089], volgt VII.15
 3. Marcus Lambertus Jelles Wagenaar [2090], volgt VII.16
 4. Margje Luchien Jelles Wagenaar [2091], volgt VII.17

VI.24 Harmen Martinus Wagenaar [2007] [V] [M]. Geboren 14 september 1822 te Aengwirden, overleden 11 augustus 1904 te Haskerland. Tr. 11 mei 1854 te Aengwirden Frederika Luitzens Gerritsma [2015].
Uit dit huwelijk:
 1. Luitzen Harmens Wagenaar [2056], volgt VII.18
 2. Martinus Harmens Wagenaar [2057], volgt VII.19
 3. Jantje Harmnes Wagenaar [2058], volgt VII.20
 4. Jelle Harmens Wagenaar [2059], volgt VII.21
 5. Gerrit Harmens Wagenaar [2060], volgt VII.22
 6. Oene Harmens Wagenaar [2061], volgt VII.23
 7. Harmen Martinus Harmens Wagenaar [2062], volgt VII.24

VI.25 Antje Martinus Wagenaar [2008] [V] [M]. Geboren 16 februari 1825 te Aengwirden. Tr. 29 november 1846 te Schoterland Marten Verloop [2016]
VI.26 levenloos kind Wagenaar [2009] [V] [M]. Geboren 1 september 1829 te Schoterland, overleden 1 september 1829 te Schoterland
VI.27 Johanna Jelles Wagenaar [2002] [V] [M]. Geboren ca 1811 te Lemsterland, overleden 23 maart 1826 te Lemsterland
VI.28 Inskje Jelles Wagenaar [1951] [V] [M]. Geboren 19 februari 1813 te 't Meer, overleden 29 juni 1830 te Lemsterland
VI.29 Ypkjen Jelles Wagenaar [1953] [V] [M]. Geboren 17 september 1815 te 't Meer, overleden 6 februari 1852 te Lemsterland. Tr. 22 mei 1842 te Lemsterland Gosse Hijlkes Bouma [2018], geboren 14 april 1816 te Tjerkgaast, zoon van Hylke Gosses Bouma [3603] en Jetske Jacobs Heeringa [3604], van boerenbedrijf (1842)
VI.30 Oene Jelles Wagenaar [1954] [V] [M]. Geboren 27 december 1817 te 't Meer, overleden 31 mei 1828 te Lemsterland
VI.31 Fedde Jelles Wagenaar [2003] [V] [M]. Geboren 12 mei 1821 te Lemsterland, overleden 31 december 1821 te Lemsterland
VI.32 Fedde Jelles Wagenaar [1955] [V] [M]. Geboren 20 februari 1823 te Eesterga. Stelt voor de Nationale Militie een plaatsvervanger. boerenknecht , werkman. Tr. 26 juni 1853 te Lemmer Klaaske Hielkes Tjalma [1956], geboren 8 januari 1828 te Lemmer, dochter van Hielke Lebbes Tjalma [3689] en Nanke Klazes Dijkstra [3690].
Uit dit huwelijk:
 1. Ypkjen Feddes Wagenaar [1972], volgt VII.25
 2. Hielke Feddes Wagenaar [1973], volgt VII.26
 3. Jelle Oenes Wagenaar [2093], volgt VII.27
 4. Jelle Oenes Wagenaar [2094], volgt VII.28
 5. Wijbe Feddes Wagenaar [1975], volgt VII.29

VI.33 Johanna Jelles Wagenaar [3637] [V] [M]. Geboren 25 maart 1826 te Lemsterland
VI.34 Oene Jelles Wagenaar [2092] [V] [M]. Geboren 19 maart 1830 te Lemsterland
VI.35 Ienskjen Christoffels Wagenaar [1957] [V] [M]. Gedoopt 19 maart 1815 te Heerenveen, overleden 10 oktober 1892 te Lemsterland. Tr. 6 mei 1838 te Schoterland Jan Karels Kok [1952], geboren 6 juni 1814 te Dronrijp, overleden 20 april 1876 te Lemsterland.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Kok [2011], volgt VII.30
 2. Christoffel Kok [2012], volgt VII.31
 3. Karel Kok [2013], volgt VII.32
 4. Christoffel Kok [2014], volgt VII.33

VI.36 Oene Christoffels Wagenaar [1958] [V] [M]. Geboren 29 maart 1816 te Heerenveen, smidsknecht, grofsmid, overleden 23 augustus 1848 te Nijehaske. Tr. 8 juli 1838 te Schoterland Harmke Gaukes Borger [1959], geboren 1813 te Rotstergaast, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobje Oenes Wagenaar [1961], volgt VII.34
 2. Annigje Oenes Wagenaar [1960], volgt VII.35

VI.37 Janna Christoffels Wagenaar [1962] [V] [M]. Geboren 10 juli 1817 te Schoterland, overleden 5 augustus 1818 te Schoterland
VI.38 Jan Christoffels Wagenaar [1963] [V] [M]. Geboren 28 november 1818 te Schoterland, overleden 9 augustus 1892 te Heerenveen. Tr. 24 april 1845 te Schoterland Tietje Siebes Overwijk [1964]
VI.39 Janna Christoffels Wagenaar [1965] [V] [M]. Geboren 18 augustus 1820 te Schoteralnd, overleden 19 juni 1849 te Heerenveen. Tr. 11 mei 1845 te Schoterland Symen Wytzes Punter [1966].
Uit dit huwelijk:
 1. Ymkjen Siemens Punter [2078], volgt VII.36

VI.40 Aaltje Christoffels Wagenaar [1967] [V] [M]. Geboren 1 september 1823 te Schoteralnd. Tr. 30 december 1847 te Schoterland Sjoerd Kornelis Wieling [1968]
VI.41 Hendrik Christoffels Wagenaar [1969] [V] [M]. Geboren 14 februari 1825 te Schoterland, overleden 6 januari 1832 te Schoterland
VI.42 Jelle Christoffels Wagenaar [1970] [V] [M]. Geboren 18 mei 1826 te Schoterland, overleden 28 juli 1917 te Utingeradeel. Tr. 22 mei 1859 te Utingeradeel Martzen Hattums Hoekstra [1971].
Uit dit huwelijk:
 1. Christoffel Jelles Wagenaar [2038], volgt VII.37
 2. Ynske Jelles Wagenaar [2055], volgt VII.48
 3. Hattum Jelles Wagenaar [2041], volgt VII.38
 4. Jacobje Jelles Wagenaar [2042], volgt VII.39
 5. Jacobje Jelles Wagenaar [2043], volgt VII.40
 6. Iemkje Jelles Wagenaar [2044], volgt VII.41
 7. Johanna Jelles Wagenaar [2047], volgt VII.42
 8. Hendrik Jelles Wagenaar [2049], volgt VII.43
 9. Klaas Jelles Wagenaar [2050], volgt VII.44
 10. Jan Jelles Wagenaar [2051], volgt VII.45
 11. Leense Jelles Wagenaar [2053], volgt VII.46
 12. Pietje Jelles Wagenaar [2054], volgt VII.47

Generatie VII
VII.1 Johanna Maria Ponne [231] [V] [M]. Geboren 14 maart 1833 te Heerenveen, overleden 7 mei 1920 te Heerenveen
VII.2 Martinus Ponne [232] [V] [M]. Geboren 19 april 1834 te Heerenveen. Op zijn grafsteen staat het overlijdensjaar 1855. Overleden 28 juli 1857 te Heerenveen
VII.3 Geertje Ponne [233] [V] [M]. Geboren 17 juni 1835 te Heerenveen, hoedenmaakster, overleden 16 oktober 1861
VII.4 Antje Ponne [234] [V] [M]. Geboren 9 januari 1837 te Heerenveen, overleden 10 augustus 1913 te Heerenveen
VII.5 Imkje Ponne [235] [V] [M]. Geboren 9 september 1839 te Heerenveen, overleden 2 juni 1856 te Heerenveen
VII.6 Janke Ponne [236] [V] [M]. Geboren 17 mei 1841 te Heerenveen, overleden 22 december 1875 te Heerenveen
VII.7 Jantje Ponne [237] [V] [M]. Geboren 22 oktober 1843 te Heerenveen, overleden 22 juli 1859 te Heerenveen
VII.8 Gerrit Ponne [238] [V] [M]. Geboren 5 juni 1844 te Heerenveen. Werkt van oktober 1870 tot januari 1872 in een apotheek te Dordrecht. Daarna is hij werkzaam in Leeuwarden. Later keert hij terug naar Heerenveen. apothekersbediende, overleden 14 maart 1906 te Heerenveen
VII.9 Hiltje Ponne [239] [V] [M]. Geboren 16 december 1845 te Heerenveen, overleden 31 oktober 1863 te Heerenveen
VII.10 Oene Ponne [240] [V] [M]. Geboren 17 oktober 1847 te Heerenveen. Na zijn huwelijk met Hendrika Huijse in 1886 wonen ze in de Reguliersdwarsstraat 66. Overleden 12 november 1891 te Amsterdam. Tr. 5 augustus 1886 te Amsterdam Hendrika Gerardina Huijse [241], geboren 14 november 1849 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Lambertus Gerrit Ponne [483], volgt VIII.1

VII.11 Catharina Ponne [247] [V] [M]. Geboren 13 maart 1849 te Heerenveen, overleden 6 oktober 1865 te Heerenveen
VII.12 Jelle Ponne [249] [V] [M]. Geboren 7 januari 1851 te Heerenveen, apotheker, overleden 10 januari 1899 te Heerenveen
VII.13 Grietje Ponne [248] [V] [M]. Geboren 29 juni 1854 te Heerenveen, overleden 11 juni 1856 te Heerenveen
VII.14 Geertje Jelles Wagenaar [2088] [V] [M]. Geboren 8 november 1851 te Sneek
VII.15 Roelof Jelles Wagenaar [2089] [V] [M]. Geboren 19 maart 1854 te Sneek
VII.16 Marcus Lambertus Jelles Wagenaar [2090] [V] [M]. Geboren 25 juni 1859 te Sneek
VII.17 Margje Luchien Jelles Wagenaar [2091] [V] [M]. Geboren 7 augustus 1863 te Sneek
VII.18 Luitzen Harmens Wagenaar [2056] [V] [M]. Geboren 15 maart 1855 te Aengwirden. Promoveerde in 1880. Nam, toen hij in Heeg predikant was, deel aan de Doleantie. Later werd hij predikant in Arnhem en in Middelburg, waar hij overleed. In Friesland gaf hij zich aan de sociale actie, schreef een historisch drama ("Tsjerk Ages") en voerde in 1886 een Friese polemiek met P.J. Troelstra. Zijn Friese werk is verzameld door S. Huismans ("Moai sein, Lútzen" (1907) Schreef o.a. "Een wandel met God" en een biografie: "Het leven van Willem Lodewijk". hervormd predikant te Wons (1881-1884), hervormd predikant te Heeg (1884-1889), overleden 19 oktober 1910 te Middelburg
VII.19 Martinus Harmens Wagenaar [2057] [V] [M]. Geboren 13 november 1856 te Aengwirden
VII.20 Jantje Harmnes Wagenaar [2058] [V] [M]. Geboren 1 juli 1860 te Aengwirden
VII.21 Jelle Harmens Wagenaar [2059] [V] [M]. Geboren 16 september 1862 te Aengwirden
VII.22 Gerrit Harmens Wagenaar [2060] [V] [M]. Geboren 18 september 1866 te Aengwirden. Gerrit was een jongere broer van de theoloog Luitzen Harmens Wagenaar, die met de Doleantie meeging. Gerrit bleef echter hervormd. hervormd predikant te Leeuwarden (1895-1907), hervormd predikant te Rotterdam (1907-1934), secretaris van de Friese Chr. Hist.Bond , hoofdbestuurslid Confessionele Ver., overleden 14 november 1941 te Zeist
VII.23 Oene Harmens Wagenaar [2061] [V] [M]. Geboren 22 november 1868 te Aengwirden, overleden 15 augustus 1936 te Heerenveen
VII.24 Harmen Martinus Harmens Wagenaar [2062] [V] [M]. Geboren 14 augustus 1873 te Aengwirden
VII.25 Ypkjen Feddes Wagenaar [1972] [V] [M]. Geboren 7 december 1854 te Eesterga
VII.26 Hielke Feddes Wagenaar [1973] [V] [M]. Geboren 2 september 1856 te Lemmer, overleden 21 februari 1928 te Rotterdam. Tr. 8 maart 1882 te Rotterdam Zwaantje Aandeweg [1974], geboren 17 april 1853 te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Fedde Jelles Wagenaar [1976], volgt VIII.2
 2. Catharina Clasina Wagenaar [1977], volgt VIII.3
 3. Jelle Oene Wagenaar [1978], volgt VIII.4
 4. Hielke Wagenaar [1979], volgt VIII.5
 5. Wijbe Wagenaar [1980], volgt VIII.6
 6. Klaaske Wagenaar [1981], volgt VIII.7

VII.27 Jelle Oenes Wagenaar [2093] [V] [M]. Geboren 6 oktober 1863 te Lemsterland, overleden 12 januari 1864 te Lemsterland
VII.28 Jelle Oenes Wagenaar [2094] [V] [M]. Geboren 21 januari 1865 te Lemsterland
VII.29 Wijbe Feddes Wagenaar [1975] [V] [M]. Geboren 31 oktober 1868 te Lemmer
VII.30 Trijntje Kok [2011] [V] [M]. Geboren 4 oktober 1839 te Lemsterland
VII.31 Christoffel Kok [2012] [V] [M]. Geboren 2 juli 1841 te Lemsterland
VII.32 Karel Kok [2013] [V] [M]. Geboren 2 juli 1841 te Lemsterland
VII.33 Christoffel Kok [2014] [V] [M]. Geboren 24 juni 1842 te Lemsterland
VII.34 Jacobje Oenes Wagenaar [1961] [V] [M]. Geboren 20 november 1838 te Schoterland. Tr. 15 februari 1859 te Schoterland Jan van Belle [2021]
VII.35 Annigje Oenes Wagenaar [1960] [V] [M]. Geboren 20 april 1841 te Hemelumer Oldeferd, overleden 2 juli 1853 te Heerenveen
VII.36 Ymkjen Siemens Punter [2078] [V] [M]. Geboren 5 mei 1849 te Schoterland, overleden 8 mei 1849 te Schoterland
VII.37 Christoffel Jelles Wagenaar [2038] [V] [M]. Geboren 8 maart 1860 te Utingeradeel, overleden 1 mei 1935 te Utingeradeel. Tr.(1) Trijntje Barteles Jellema [2039].
Uit dit huwelijk:
 1. Jelle Christoffels Wagenaar [2063], volgt VIII.8
 2. Martzen Christoffels Wagenaar [2065], volgt VIII.9
 3. Jelle Christoffels Wagenaar [2064], volgt VIII.10
 4. Bartele Christoffels Wagenaar [2066], volgt VIII.11
 5. Anne Christoffels Wagenaar [2068], volgt VIII.12
 6. Atje Christoffels Wagenaar [2069], volgt VIII.13
 7. Jacobje Christoffels Wagenaar [2070], volgt VIII.14
 8. Jantje Christoffels Wagenaar [2071], volgt VIII.15
Tr.(2) 9 september 1915 te Utingeradeel Tjitske Jacobs Haasdijk [3697]
VII.38 Hattum Jelles Wagenaar [2041] [V] [M]. Geboren 2 juli 1861 te Utingeradeel. Tr. 31 mei 1894 te Utingeradeel Antje de Vries [2046].
Uit dit huwelijk:
 1. Ynskje Hattums de Wagenaar [2079], volgt VIII.16
 2. Ynskje Hattums de Wagenaar [2080], volgt VIII.17
 3. Sjoukje Hattums de Wagenaar [2081], volgt VIII.18
 4. Jelle Hattums Wagenaar [2082], volgt VIII.19
 5. Bauke Hattums Wagenaar [2083], volgt VIII.20
 6. Martzen Hattums Wagenaar [2084], volgt VIII.21
 7. Christoffel Hattums Wagenaar [2086], volgt VIII.22
 8. Levenloos kind Wagenaar [2085], volgt VIII.23

VII.39 Jacobje Jelles Wagenaar [2042] [V] [M]. Geboren 2 december 1862 te Utingerdaeel, overleden 26 december 1862 te Utingeradeel
VII.40 Jacobje Jelles Wagenaar [2043] [V] [M]. Geboren 9 november 1863 te Utingeradeel
VII.41 Iemkje Jelles Wagenaar [2044] [V] [M]. Geboren 7 juni 1865 te Utingeradeel. Tr. 22 mei 1890 te Utingeradeel Hattum Sytzes van Keimpema [2045]
VII.42 Johanna Jelles Wagenaar [2047] [V] [M]. Geboren 30 oktober 1866 te Utingeradeel. Tr. 26 mei 1892 te Utingeradeel Kornelis Gerrits Waringa [2048].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Kornelis Waringa [2072], volgt VIII.24
 2. Trijntje Kornelis Waringa [2073], volgt VIII.25
 3. Martzen Kornelis Waringa [2074], volgt VIII.26
 4. Gerrit Kornelis Waringa [2075], volgt VIII.27
 5. Ymkje Waringa [2076], volgt VIII.28
 6. Levenloos kind Waringa [2077], volgt VIII.29

VII.43 Hendrik Jelles Wagenaar [2049] [V] [M]. Geboren 1 juni 1868 te Utingeradeel
VII.44 Klaas Jelles Wagenaar [2050] [V] [M]. Geboren 20 december 1869 te Utingeradeel
VII.45 Jan Jelles Wagenaar [2051] [V] [M]. Geboren 29 juni 1871 te Utingeradeel. Tr. 6 mei 1897 te Utingeradeel Aaltje Kornelis Aarts [2052]
VII.46 Leense Jelles Wagenaar [2053] [V] [M]. Geboren 29 november 1872 te Utingeradeel
VII.47 Pietje Jelles Wagenaar [2054] [V] [M]. Geboren 19 juni 1874 te Utingeradeel
VII.48 Ynske Jelles Wagenaar [2055] [V] [M]. Geboren 18 november 1877 te Utingeradeel, overleden 27 mei 1889 te Utingeradeel
Generatie VIII
VIII.1 Lambertus Gerrit Ponne [483] [V] [M]. Geboren 7 juni 1887 te Amsterdam, vertegenwoordiger, werktuigkundige, bierbrouwer, importeur, overleden 15 november 1979 te Amersfoort. Tr.(1) 22 juli 1915 te Amersfoort Willemina van Ooik [484], geboren 19 februari 1887 te Amersfoort, overleden 8 juni 1967 te Amersfoort Tr.(2) 28 april 1969 te Amersfoort Bertha Grada Reudink [485], geboren 5 oktober 1897 te Enschede, overleden 24 december 1978 te Enschede
VIII.2 Fedde Jelles Wagenaar [1976] [V] [M]. Geboren 10 augustus 1882 te Rotterdam
VIII.3 Catharina Clasina Wagenaar [1977] [V] [M]. Geboren 28 december 1884 te Amsterdam
VIII.4 Jelle Oene Wagenaar [1978] [V] [M]. Geboren 6 oktober 1886 te Arnhem
VIII.5 Hielke Wagenaar [1979] [V] [M]. Geboren 2 december 1890 te Rotterdam
VIII.6 Wijbe Wagenaar [1980] [V] [M]. Geboren 8 november 1893 te Rotterdam. Tr. 18 oktober 1916 te Rotterdam Catharina Pieternella Elisabeth Koster [1982], geboren 1 april 1896 te Rotterdam, dochter van Johannes Gerardus Koster [1983] en Elisabeth Johanna van Kalker [1984], overleden 20 november 1957 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Zwaantje Wagenaar [1985], volgt IX.1
 2. Johannes Gerardus Wagenaar [1986], volgt IX.2
 3. Zwaantje Wagenaar [1988], volgt IX.3
 4. Catharina Pieternella Elisabeth Wagenaar [1990], volgt IX.4
 5. Bertus Johannes Wagenaar [1989], volgt IX.5

VIII.7 Klaaske Wagenaar [1981] [V] [M]. Geboren 1896 te Rotterdam
VIII.8 Jelle Christoffels Wagenaar [2063] [V] [M]. Geboren 9 januari 1886 te Utingeradeel, overleden 2 februari 1886 te Utingeradeel
VIII.9 Martzen Christoffels Wagenaar [2065] [V] [M]. Geboren 7 augustus 1886 te Utingeradeel
VIII.10 Jelle Christoffels Wagenaar [2064] [V] [M]. Geboren 9 maart 1887 te Utingeradeel
VIII.11 Bartele Christoffels Wagenaar [2066] [V] [M]. Geboren 9 mei 1890. Tr. Bontje Veldman [2067]
VIII.12 Anne Christoffels Wagenaar [2068] [V] [M]. Geboren 12 juni 1894 te Utingeradeel, overleden 13 juni 1894 te Utingeradeel
VIII.13 Atje Christoffels Wagenaar [2069] [V] [M]. Geboren 8 september 1896 te Utingeradeel
VIII.14 Jacobje Christoffels Wagenaar [2070] [V] [M]. Geboren 31 oktober 1898 te Utingeradeel
VIII.15 Jantje Christoffels Wagenaar [2071] [V] [M]. Geboren 22 oktober 1901 te Utingeradeel
VIII.16 Ynskje Hattums de Wagenaar [2079] [V] [M]. Geboren 10 januari 1895 te Utingeradeel, overleden 1 maart 1895 te Utingeradeel
VIII.17 Ynskje Hattums de Wagenaar [2080] [V] [M]. Geboren 12 december 1895 te Utingerdaeel
VIII.18 Sjoukje Hattums de Wagenaar [2081] [V] [M]. Geboren 26 december 1896 te Utingeradeel
VIII.19 Jelle Hattums Wagenaar [2082] [V] [M]. Geboren 28 juni 1898 te Utingeradeel
VIII.20 Bauke Hattums Wagenaar [2083] [V] [M]. Geboren 30 januari 1900 te Utingeradeel
VIII.21 Martzen Hattums Wagenaar [2084] [V] [M]. Geboren 30 april 1901 te Utingeradeel
VIII.22 Christoffel Hattums Wagenaar [2086] [V] [M]. Geboren 5 januari 1907 te Utingeradeel, overleden 13 november 1911 te Utingeradeel
VIII.23 Levenloos kind Wagenaar [2085] [V] [M]. Geboren 5 januari 1907 te Utingeradeel, overleden 5 januari 1907 te Utingeradeel
VIII.24 Gerrit Kornelis Waringa [2072] [V] [M]. Geboren 25 maart 1893 te Utingeradeel, overleden 28 maart 1893 te Utingeradeel
VIII.25 Trijntje Kornelis Waringa [2073] [V] [M]. Geboren 27 februari 1894 te Utingeradeel
VIII.26 Martzen Kornelis Waringa [2074] [V] [M]. Geboren 5 maart 1896 te Utingeradeel
VIII.27 Gerrit Kornelis Waringa [2075] [V] [M]. Geboren 7 februari 1898 te Utingeradeel
VIII.28 Ymkje Waringa [2076] [V] [M]. Geboren 13 april 1900 te Utingeradeel, overleden 13 april 1902 te Utingerdaeel
VIII.29 Levenloos kind Waringa [2077] [V] [M]. Geboren 4 augustus 1902 te Utingeradeel
Generatie IX
IX.1 Zwaantje Wagenaar [1985] [V] [M]. Geboren 3 januari 1917 te Rotterdam
IX.2 Johannes Gerardus Wagenaar [1986] [V] [M]. Geboren 6 juni 1918 te Rotterdam, overleden 20 juni 1989 te Rotterdam. Tr. 24 september 1947 te Rotterdam Maria Wilhelmina Francisca van Berkel [1987], geboren 25 september 1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Marinus Wagenaar [1991], volgt X.1
 2. Wijbe Maria Wagenaar [1992], volgt X.2
 3. Catharina Pieternella Elisabeth Wagenaar [1993], volgt X.3
 4. Johannes Gerardus Wagenaar [1994], volgt X.4
 5. Roeland Wagenaar [1995], volgt X.5
 6. Robert Wagenaar [1996], volgt X.6

IX.3 Zwaantje Wagenaar [1988] [V] [M]. Geboren 4 november 1919 te Rotterdam
IX.4 Catharina Pieternella Elisabeth Wagenaar [1990] [V] [M]. Geboren 2 juni 1924 te Rotterdam
IX.5 Bertus Johannes Wagenaar [1989] [V] [M]. Geboren 11 november 1929 te Rotterdam
Generatie X
X.1 Franciscus Marinus Wagenaar [1991] [V] [M]. Geboren 8 maart 1948 te Rotterdam
X.2 Wijbe Maria Wagenaar [1992] [V] [M]. Geboren 10 maart 1949 te Rotterdam
X.3 Catharina Pieternella Elisabeth Wagenaar [1993] [V] [M]. Geboren 18 april 1950 te Rotterdam
X.4 Johannes Gerardus Wagenaar [1994] [V] [M]. Geboren 4 november 1952 te Rotterdam
X.5 Roeland Wagenaar [1995] [V] [M]. Geboren 25 november 1957 te Rotterdam
X.6 Robert Wagenaar [1996] [V] [M]. Geboren 23 februari 1960 te Hoogvliet
Dit document is gemaakt met GensData voor Windows - versie 5.0